Daripada Thauban RA, beliau berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik dinar (wang atau harta) yang dinafkahkan seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya, dan dinar yang dinafkahkan untuk ternakan tunggangannya (kenderaan) yang digunakan di jalan Allah dan dinar yang dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah."
Domain & Hosting

Senarai skrip dan tools wajib untuk membina laman web

Product Review

Mencuba skrip OwnCloud

Product Review

Ulasan Mengenai Produk Toshiba Dynadock U3.0 Dock Station